Nostokuvaa ei ole asetettu

Haku päättyy 31.12.2023

Uusi energiakatselmus-palvelu pk-yrityksille

Elokuussa 2021 aukesi pk-yrityksille soveltuva uusi energiakatselmuspalvelu, joka antaa enemmän vapauksia selvityksen kohdistamiseen ja työn tulosten raportointiin. Täsmäkatselmuksen toivotaan lisäävän pk-yritysten energiakatselmuksia ja vauhdittavan energiatehokkuustoimien toteuttamista.

Työ- ja elinkeinoministeriö haluaa tukea pienten ja keskisuurten yritysten sekä kuntien vapaaehtoisia energiakatselmuksia. Uusi täsmäkatselmuspalvelu tähtää energiatehokkuuden parantamiseen, energiansäästöön, uusiutuvan energian lisäämiseen tai vähähiilisyyden saavuttamiseen. Päätavoite täsmäkatselmuksissa on löytää ja esittää taloudellisesti kannattavia ja toteutuskelpoisia toimenpide-ehdotuksia.

Täsmäkatselmuksessa toteutettavan selvityksen ei tarvitse kattaa kohteen koko energiankäyttöä, vaan tarkastelun voi keskittää todellisen tarpeen mukaan. Tarkasteluun voidaan ottaa esimerkiksi lämmitysjärjestelmä, ilmanvaihto tai teollisuudessa jokin tietty osa tuotannosta. Täsmäkatselmus on tarkoitettu kiinteistökohteissa yli 10000 rm3 kohteille, mikro- ja pk-yritysten teollisuuden yli 40000 €/a yhteenlaskettujen energia- ja vesikustannusten kohteille sekä pk-yritysten kaukolämpö- ja voimalaitoskohteille.

Valtion rahoitus täsmäkatselmukselle on 40‒50 prosenttia työhön hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Katselmuksen voivat tehdä Motivan pätevöittämät energiakatselmoijat, joista löytyy lista Motivan verkkosivuilta. Täsmäkatselmukselle voi hakea tukea sähköisesti Business Finlandin kautta aikavälillä 16.8.2021–31.12.2023.

Lisää uutisia