Nostokuvaa ei ole asetettu

Haku päättyy 31.10.2022

Innovaatiorahoitusta vähähiilisen ympäristön rakentamiseen

Business Finland rahoittaa uutta luovia innovaatiohankkeita, joiden tavoitteena on vauhdittaa rakennusalan ilmastonmuutosta torjuvien ja vähähiilisyyttä tukevien teknologioiden, palveluiden ja toimintamallien käyttöönottoa, toimintatapojen muutosta ja lisätä tuottavuutta.

Rahoitettavat hankkeet voivat liittyä esimerkiksi energiatehokkuuteen, ilmasto- ja ympäristöratkaisuihin, uusiin energiaratkaisuihin tai vähähiiliseen rakennettuun ympäristöön ja siihen liittyviin digitaalisiin ratkaisuihin.

Avustusta kohdistetaan yritysten itsenäisiin tutkimusprojekteihin tai tutkimusorganisaatioiden kanssa Co-innovation-projekteihin. Kunnat ja muut julkiset hankintayksiköt voivat hakea innovatiivisten julkisten hankintojen tukea.

Avustusta myönnetään pk-yritysten tutkimusprojekteihin enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Midcap-yrityksille avustus on korkeintaan 40 %. Tutkimusorganisaatioiden avustus on tyypillisesti 70 %. Rahoitusta on tarjolla yhteensä 32 miljoonaa euroa vuosille 2021, 2022 ja 2023.

Rahoituspäätös tehdään alkuvuoden 2023 aikana, mikäli hakemus jätetään 31.10.2022 mennessä.

Lisää uutisia