Palvelun käyttöehdot

27.5.2021

Investointikiihdyttämö-palvelun (jäljempänä “Palvelu”) käyttäjän on luettava ja hyväksyttävä nämä käyttöehdot kokonaisuudessaan. Käyttäjällä (jäljempänä “Käyttäjä”) tarkoitetaan jäljempänä tapauskohtaisesti joko yksityishenkilöä tai yritystä. Käyttöehdot muodostavat sopimuksen, jota käyttäjä ja palvelun tuottamisesta vastaava Prizztech Oy (jäljempänä ”Palveluntuottaja”) sitoutuvat asiakassuhteessa noudattamaan.

Palveluntuottaja:

Prizztech Oy
Gallen-kallelankatu 8, 28100 PORI

Y-tunnus: 0773693-4
www.prizz.fi

1 Yleistä palvelun käytöstä

Palvelun käyttöön sovelletaan näitä käyttöehtoja.

Palvelun käyttötarkoituksena on auttaa Satakunnassa toimivia yrityksiä valmistelemaan strategisia investointeja vihreän ja digitaalisen siirtymän teemoissa. Palvelu tarjoaa asiantuntija-apua investointisuunnitelmien valmisteluun, yhteistyökumppaneiden etsimiseen sekä soveltuvien julkisten rahoitusinstrumenttien kartoittamiseen.

2 Käyttöoikeus ja käyttäjätiedot

Palvelun käyttö ei edellytä rekisteröitymistä. Palvelun käytön edellytyksenä on, että Käyttäjä on yhteydessä palvelun verkkosivustolta löytyvän lomakkeen kautta osoitteessa https://investointikiihdyttamo.businesspori.fi.

Palvelun Käyttäjällä tulee olla oikeus edustaa ilmoittamaansa yritystä.

3 Palvelun tietosuoja

Palveluntuottaja säilyttää Käyttäjää koskevat tiedot ja asiakirja-aineksen luottamuksellisina. Pääsy ainekseen on ainoastaan Palveluntuottajan omilla työntekijöillä ja niillä Palveluntuottajan kumppaneilla, joilla on asianmukainen rooli Palvelun ylläpidossa ja kehittämisessä.

Käyttäjät rekisteröidään Palveluntuottajan asiakasrekisteriin. Palveluntuottaja käsittelee henkilötietoja Palvelun tietosuojaselosteessa (jäljempänä ”Tietosuojaseloste”) esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy periaatteet. Palvelun kulloinkin ajantasaisin tietosuojaseloste on luettavissa Palveluntuottajan verkkosivuilla osoitteessa https://www.prizz.fi/media/tietosuojaselosteet/tietosuojaseloste-asiakkaille-yrinet3.pdf

4 Veloitukset palvelun käytöstä ja vastuut kustannuksista

Palvelu on Käyttäjälle maksuton.

Palveluntuottaja ei vastaa mahdollisista välillisistä tai muiden osapuolten Käyttäjälle aiheuttamista kustannuksista. Käyttäjä vastaa itse Palvelussa tekemistään sitoumuksista.

5 Palvelun sisältö ja ylläpito

Palvelu on kokeiluluonteinen Palvelu, joka on tarjolla toistaiseksi. Palveluntuottaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa Palvelun päättymisestä ja Palvelun sisällön muuttamisesta.

Palveluntuottajalla on oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi ilman vahingonkorvausvastuuta.

6 Käyttöehtojen voimassaolo sekä muutokset palvelussa

Käyttöehdot tulevat keskinäisessä asiakassuhteessa voimaan Käyttäjän hyväksyessä nämä Käyttöehdot ja Palveluntuottajan myöntäessä Käyttäjälle käyttöoikeuden Palveluun. Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi.

Palveluntuottajalla on oikeus perua tai evätä Palvelun käyttöoikeus ja asiakkuus sellaiselta Käyttäjältä, joka ei ole asiakassuhteessa noudattanut näitä Käyttöehtoja tai lakia.

Palvelun sisältöä voidaan muuttaa kokeilun kuluessa eri osapuolten toiveiden ja tarpeiden mukaan.