Nostokuvaa ei ole asetettu

Haku päättyy 31.12.2022

Kansainvälisen kasvun kiihdytysohjelma pienyrityksille

ELY-keskus on avannut valtakunnallisen rahoitushaun mikro- ja pienyritysten (alle 50 henkilöä työllistävät yritykset) kansainvälisen kasvun kiihdyttämiseen. EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF) rahoitettavalla kiihdyttämisohjelmalla tuetaan digitalisaatiota ja vähähiilisyyttä edistäviä kehittämishankkeita, joilla parannetaan pienten yritysten kasvu- ja kansainvälistymisvalmiuksia.

Keskeiset kriteerit rahoitettaville hankkeille:

 • Hankkeilla vaikutetaan pienten yritysten kasvu- ja kansainvälistymisvalmiuksien paranemiseen.
 • Hankkeilla on merkittävä digitalisaatiovaikutus, mukaan lukien erityisesti digitaaliteknologian ja
  digitaalisten toimintatapojen käyttö pienyritysten liiketoiminnassa ja kansainvälistymistoimissa.
  Lisäksi edistetään uusien digitaalisten ratkaisujen kehittämistä ja siihen liittyviä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimia.
 • Hankkeilla edistetään vihreää siirtymää ja siihen liittyviä tutkimus-, kehittämis- ja
  innovaatiotoimia. Luodaan kansainvälisen kasvun edellytykset tuoteinnovaatiolle tai kehitetään
  uusi vihreään siirtymään tuoteinnovaatio kansainvälisille markkinoille.

Rahoitusta voi saada kehittämistoimenpiteisiin enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista.
Kustannukset voivat olla enintään 100 000 euroa, jolloin avustus enintään 50 000 euroa (de
minimis). Rahoitusta ei myönnetä investointeihin. Yritykseltä edellytetään myös, että vakiintunut
vientitoiminta on vähäistä (korkeintaan ollut n. 100 000 e vuositasolla) tai yritys ei vielä harjoita
vientiä.

Rahoitushaku on jatkuva ja auki koko Suomessa 31.12.2022 asti. Hakujaksolla on haettavana rahoitusta yhteensä 4 460 000 euroa. Rahoitusväline on ELY-keskusten yrityksen kehittämisavustus.

Rahoitusta haetaan sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa.

Lisää uutisia