Nostokuvaa ei ole asetettu

Haku päättyy 15.10.2022

Tukea maaseudun yritysten energia- ja resurssitehokkuuden edistämiseen

Maaseudun mikro- ja pienyrityksille on avautunut mahdollisuus hakea tukea investointeihin, jotka edistävät uusiutuvan energian käyttöönottoa ja yrityksen energia- ja resurssitehokkuutta. Investoinnit rahoitetaan EU:n elpymisvaroista, joilla helpotetaan toipumista koronakriisistä.

Maaseuturahaston elpymisvaroja kohdennetaan toimiin, jotka edistävät vihreää taloutta, digitaalisuutta ja sosioekonomista kestävyyttä. Elpymisvaroista on varattu yhteensä 26 miljoonaa euroa maaseudun yritystoiminnan kehittämiseen.

Elpymisvaroista voidaan myöntää tukea aineellisiin ja aineettomiin investointeihin, joissa tuen osuus on vähintään 2000 euron. Uuteen biokaasulaitokseen tai uuteen biokaasun tuotantoyksikköön voi saada 50 % tuen. Mikäli yritys on maataloustuotteita jalostava mikro- tai pienyritys, voi saada investointiin 35 % tukea. Tuen määrä voi olla enintään 200 000 euroa. Muut maaseudun yritykset voivat saada tukea 30 % investoinnin kokonaiskustannuksista. Tuki muille maaseudun yrityksille on de minimis -tukea.

Elpymisrahoitus sidotaan vuosina 2021–2022, ja sitä voi käyttää kolmena sitomista seuraavana vuotena. Vuoden 2022 viimeinen hakujakso päättyy 15.10.2022.

Lisää uutisia