Nostokuvaa ei ole asetettu

Jatkuva haku

Innovaatiorahoitusta kasvuyrityksille

Business Finland on avannut startup-, pk- ja midcap-yrityksille rahoitushan vihreää siirtymää edistäviin tutkimushankkeisiin. Rahoitus on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka luovat ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseksi ja joilla on kykyä kasvaa kansainvälisillä markkinoilla.

Rahoitettavilla hankkeilla vauhditetaan innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä, jotka tukevat kestävää kehitystä, hillitsevät ilmastonmuutosta ja tukevat hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista. Hankkeet voivat liittyä esimerkiksi energiatehokkuuteen, ilmasto- ja ympäristöratkaisuihin, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, uusiin energiaratkaisuihin tai kiertotalouteen.

Rahoitettavien hankkeiden halutaan synnyttävän uutta osaamista ja tietoa yritykselle tai yhteistyöverkostolle. Niissä otetaan tavallista suurempaa riskiä ja onnistuessaan markkinapotentiaali on suuri. Hankkeen päättymisen jälkeen tarvitaan usein lisää kehitystyötä tulosten kaupallistamiseksi.

Avustusta myönnetään pk-yritysten tutkimusprojekteihin enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Midcap-yrityksille avustus on korkeintaan 40 %. Rahoitusta on tarjolla yhteensä 20 miljoonaa euroa vuosille 2021-2023.

Haku on jatkuva, mutta vuoden 2022 myönnettävän rahoituksen osalta hakemus kannattaa jättää viimeistään 31.10.2022.

Lisää uutisia