Nostokuvaa ei ole asetettu

Haku päättyy 31.10.2022

Rahoitusta pk-yritysten ravinnekierrätys-investointeihin

Maa- ja metsätalousministeriö käynnisti kesäkuussa 2020 kokeiluohjelman, jolla vahvistetaan kiertotaloutta ravinteiden kierron osalta. Ohjelmassa rahoitetaan ravinteiden kierrätyksen innovatiivisia ratkaisuja, joiden tavoitteena on luoda edellytyksiä toimiville orgaanisten lannoitevalmisteiden markkinoille ja siten varmistaa ravinteiden kierrätys ja tehokas käyttö. Ohjelman kautta on jaossa rahaa enintään 5,1 miljoonaa euroa vuosina 2020-2022.

Kokeiluohjelmalla rahoitetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Tukea voi hakea myös kone-, laite- ja rakennusinvestointeihin, joiden tarkoituksena on käsitellä lantaa tai biokaasulaitoksen rejektejä pitkälle jalostetuiksi lannoitevalmisteiksi tai muiksi pitkälle jalostetuiksi tuotteiksi ja lisäksi muihin ravinnekierrätys- ja hiilensidontainvestointeihin. Tavoitteena on biomassojen prosessoinnin, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannon ja tuotekehityksen, ravinteiden kierrätyksen logistiikan ja palveluratkaisujen edistäminen sekä korkean jalostusasteen tuotteiden kehittäminen biomassoista.

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman tuki on suunnattu pk-yrityksille. Tuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista on pienyrityksille 55 % ja keskisuurille 45 %. Tuen hallinnoinnista vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Seuraava Investointi- ja TKI-hankkeita koskeva hakujakso päättyy 31.10.2022.

Lisää uutisia