Nostokuvaa ei ole asetettu

Haku päättyy 4.3.2022

Rahoitusta suuren kokoluokan energiainvestointeihin

Työ- ja elinkeinoministeriö edistää Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisia energiainvestointi- ja energiainfrastruktuurihankkeita, joilla vähennetään Suomen kasvihuonekaasupäästöjä ja jotka tukevat Suomen hiilineutraalisuustavoitteita. Tavoitteena on myös vähentää uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian teknologisia ja taloudellisia riskejä muun muassa vetyhankkeissa ja uuden energiateknologian hankkeissa.

20.12.2021 käynnistyneellä ensimmäisellä hakukierroksella tuetaan vain sellaisia energiainvestointi- ja energiainfrastruktuurihankkeita, joiden hyväksyttävät kustannukset ylittävät 5 miljoonaa euroa.

Tukea on haettavissa seuraaviin Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisiin investointeihin:

  1. Energiainfrastruktuuri-investoinnit
  2. Investoinnit uuteen energiateknologiaan
  3. Vähähiilinen vety sekä hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen
  4. Teollisuuden prosessien suora sähköistäminen ja vähähiilistäminen

Tuen myöntäminen perustuu investointityyppikohtaisesti tehtävään hakemusten vertailuun. Kokonaisharkinnassa arvioidaan investointien vaikuttavuus Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.

Erityisesti vertailussa tarkastellaan hankkeiden

  • energia- ja päästövaikutuksia,
  • kustannustehokkuutta,
  • toteutettavuutta,
  • hankkeisiin sisältyvän teknologian uutuusarvoa,
  • teknologian tai hankkeen monistettavuutta sekä
  • hankkeiden muita vaikutuksia.

Tukea voidaan myöntää yrityksille ja yhteisöille, kuten kunnille, ja ainoastaan hankkeille tai hankkeen osalle, jotka eivät käynnistyisi ilman tukea. Hanketta tai tuella rahoitettavaa rajattua osuutta hankkeesta ei saa aloittaa ennen tuen hakemista. Tukea ei myönnetä asunto-osakeyhtiöille, asuinkiinteistöille tai maatiloille taikka niiden yhteyteen toteutettaville hankkeille.

Hakemukset on toimitettava ensimmäisen hakukierroksen osalta viimeistään 4.3.2022.

Lisää uutisia