Nostokuvaa ei ole asetettu

Haku päättyy 16.9.2022

Rahoitusta matkailualan digihankkeisiin

Business Finland on avannut matkailualan kehittämiseen suunnatun rahoitushaun, jolla rakennetaan vihreämpää ja digitaalisempaa yhteiskuntaa Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisesti. Tavoitteena on nostaa pitkäjänteisesti matkailualan tki-intensiivisyyttä sekä vahvistaa matkailuyritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä. Rahoituksella tuetaan digitaalisten toimintatapojen ja teknologian käytön edistämistä matkailutoimialan eri sektoreilla.

Pandemian myötä kuluttajien arvot, tarpeet ja tottumukset ovat murroksessa ja muokkaavat matkailuun kohdistuvia odotuksia. Ympäristöllisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti vastuulliset toimintatavat sekä digitalisaation hyödyntäminen ovat muodostuneet kuluttajille aiempaakin tärkeämmiksi ja samalla Suomen matkailualan kunnianhimo kestävyyden ja digitalisaation edistämisessä on kasvanut.

Kehitettävät digitaaliset ja skaalautuvat ratkaisut voivat liittyä matkailutuotteisiin ja -palveluihin, asiakaskokemukseen tai näihin liittyviin arvoketjuihin. Osana hankkeita halutaan nähdä myös uusia ja luovia tapoja ratkaisujen kaupallistamiseen ja ansaintamalleihin liittyen.

Rahoituksella edistetään erityisesti seuraavia teemoja:

  • matkailijoiden viipymän pidentäminen,
  • ympärivuotisuus ja
  • uudet asiakasryhmät.

Yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteishankkeiden haku päättyy 16.9.2022. Yksittäisten yritysten haku on päättynyt 29.4.2022.

Rahoitusta on tarjolla enintään 5 miljoonaa euroa. Rahoitettavien hankkeiden tulee päättyä viimeistään joulukuussa 2024.

Lisää uutisia