Nostokuvaa ei ole asetettu

Haku päättyy 31.3.2022

Rahoitusta akkuteollisuuden hankkeille

Business Finland on avannut rahoitushaun akkuteollisuuden pilotointi-, demonstraatio- ja investointihankkeille. Tavoitteena on edistää akkuarvoketjun ja akkumateriaalien kierrätyksen pilotointeja ja investointeja Suomessa.

Rahoitettavilla hankkeilla tavoitellaan merkittäviä vihreää siirtymää tukevia tuotannollisia avauksia Suomen akkuteollisuuden kilpailukyvyn kasvattamiseksi erityisesti akkumateriaalien, akkujen valmistuksen, uudelleen käytön ja kierrätyksen alueella.

Haku jakautuu kierrätyksen ja uudelleenkäytön investointihankkeisiin sekä akkuarvoketjun pilotointi- ja demonstraatiohankkeisiin ja ympäristönsuojelun EU:n normit ylittävän tason investointihankkeisiin. Rahoitusta on tarjolla yhteensä 70 miljoonaa euroa, jakautuen vuosille 2021 (50 MEUR) ja 2022 (20 MEUR).

Akkuarvoketjun haku on päättynyt 30.11.2021. Akkumateriaalien kierrätys- ja uudelleenkäyttöinvestointien haku sulkeutuu 31.3.2022.

Lisää uutisia