Nostokuvaa ei ole asetettu

Haku päättyy 31.8.2022

Investointitukea suurille uuden energiateknologian demonstraatiohankkeille

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt uuden energiateknologian ja suurten demonstraatiohankkeiden tukihaun. Tavoitteena on edistää uuteen energiateknologiaan perustuvia kansallisesti ja kansainvälisesti monistettavia ratkaisuja, joilla tähdätään vuoteen 2030 kansallisten ja EU-tavoitteiden saavuttamiseksi. Suurilla demonstraatiohankkeilla tarkoitetaan sellaisia energiatukihankkeita, joiden investointikustannukset ovat vähintään 5 miljoonaa euroa.

Tuettavat hankkeet jaetaan seuraaviin kategorioihin:

  1. Uusiutuvat liikennepolttoaineet
  2. Muu kuin polttoon perustuva lämmöntuotanto
  3. Muut suuret uuden energiateknologian demonstraatiohankkeet

Tuen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan ja hankkeiden väliseen vertailuun, jossa otetaan huomioon hankkeeseen sisältyvän teknologian uutuusarvo, hankkeen toteutettavuus, tuotettava energiamäärä, kustannustehokkuus sekä muut vaikutukset. Tukea voidaan myöntää enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Tukea voidaan myöntää yrityksille ja yhteisöille, kuten kunnille, ja vain hankkeille tai hankkeen osalle, jotka eivät käynnistyisi ilman tukea. Tukea ei myönnetä asunto-osakeyhtiöille, asuinkiinteistöille tai maatiloille, tai niiden yhteyteen toteutettaville hankkeille. Hallituksen vuoden 2022 talousarvioon on varattu 53 miljoonaa euroa myöntövaltuutta suurille demonstraatiohankkeille.

Demonstraatiohankehaun ulkopuolelle jäävät pienet, eli enintään viiden miljoonan euron hankkeet käsitellään normaalin energiatukihaun kautta. Näihin uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden hankkeisiin on mahdollista edelleen hakea energiatukea.

Tukea haetaan Business Finlandin sähköisen järjestelmän kautta. Hakemukset käsitellään työ- ja elinkeinoministeriössä.

Lisää uutisia