Energiaratkaisut | 15.12.2021

Telamurska valmistautuu energiamurrokseen

Porilainen Telamurska Oy on infrarakentamisen asiantuntijayritys, joka murskaa vuosittain yli kaksi miljoonia tonnia kiveä kymmenissä kohteissa eri puolella Suomea. Mursketta tarvitaan teiden ja muun infran rakentamiseen. Murskaaminen vaatii paljon energiaa, joten ilmastonmuutoksen hillitseminen ja tiukentuvat ympäristövaatimukset kääntävät toimialan katseet kohti puhtaampia energiaratkaisuja. Telamurska haluaa olla mukana energiamurroksessa alansa suunnannäyttäjänä.

VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ OHJAA TOIMINTAA

Ympäristöasioiden huomioiminen näkyy Telamurskan arjessa ja on tärkeässä roolissa tulevaisuuden suunnittelussa. Tavoitteena on pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä.

– Huomioimme ympäristönäkökulmat toiminnassamme monella tavalla. Mobiilit murskauslaitteet mahdollistavat toimimisen lähellä asiakasta, joten pystymme optimoimaan esimerkiksi logistiikkaan liittyviä päästöjä ja kustannuksia. Lisäksi purku ja kierrätys ovat koko ajan vahvemmin mukana infrarakentamisessa, kertoo reilun vuoden Telamurska Oy:n toimitusjohtajana toiminut Kari Kokkonen.

Myös asiakkaat edellyttävät ympäristönäkökulmien huomioimista.
– Keskeisiltä asiakkailtamme on tullut jo indikaatiota, että hiilijalanjälki on tulossa mukaan yhdeksi arvioitavista kriteereistä, kun kilpaillaan urakoista. Ensimmäisenä tämä näkyy pääkaupunkiseudun infrahankkeissa, mutta leviää varmasti nopeasti myös muualle Suomeen, jatkaa Kokkonen.

TULEVAISUUS ON SÄHKÖINEN

Murskauksessa hyödynnettävä teknologia on yli 100 vuotta vanhaa. Vaikka uusia murskausmenetelmiä on tutkittu kymmeniä vuosia, ei näköpiirissä ole teknologisia läpimurtoja, jotka toimivat teollisen mittakaavan tuotannossa.

– Näkemyksemme mukaan suurimmat murrokset ovat odotettavissa energiapuolella, jossa on saavutettavissa hyötyjä muun muassa energiansäästön ja päästövähennysten muodossa, toteaa Kokkonen. Telamurskan murskauslaitoksissa käytetään tällä hetkellä polttoaineena kevyttä polttoöljyä. Yrityksessä uskotaan, että laitosten sähköistäminen on tulevaisuuden ratkaisu. Hiilipäästöjä olisi mahdollista vähentää myös biopolttoaineilla, mutta niiden saatavuudessa on epävarmuutta ja hinta on korkea. Lisäksi polttoaineen kulutusta ei pystytä vähentämään biopolttoaineisiin siirtymällä. Yhtälö on haastava liiketoiminnassa, jossa polttoaineet ovat suurin liiketoiminnan kuluerä. Vaaditaan merkittävämpää teknologiamuutosta.

– Meidän suunnitelmissamme murskauslaitoksen käyttövoimana on sähkö. Ratkaisun on oltava kuitenkin joustava, sillä sähköä pitää olla mahdollisuus tuottaa eri tavoin eri kohteissa. Kaikkialla ei ole saatavilla verkkovirtaa, joten toisinaan sähköä on tuotettava aggregaateilla ja tulevaisuudessa mahdollisesti myös esimerkiksi vedyllä, kertoo Kokkonen.

Murskauskalustoa käytetään vaativissa olosuhteissa. Laitteet jäätyvät, tärisevät ja pölyyntyvät. Sähköinen teknologia on yksinkertaista, minkä uskotaan vaikuttavan positiivisesti huollettavuuteen ja ylläpitokustannuksiin. Tämä nähdään yhtenä sähköisen teknologian vahvuutena. Investoinneissa onnistuttava Murskauskaluston sähköistämisessä ja uuteen teknologiaan siirtymisessä on myös riskinsä. Siksi investointien valmistelussa ja laitteiston kehitystyössä tarvitaan osaavia partnereita.

– Meidän on edettävä energiamurroksen suhteen fiksusti ja tehtävä oikeita strategisia valintoja. Koko kalustoa ei ole mahdollista laittaa kerralla uusiksi. On investoitava teknologiaan, joka on toimivaa, testattua ja kustannuksiltaan järkevällä tasolla. Lisäksi ratkaisujen on oltava ympäristöystävällisiä, jotta ne täyttävät tulevaisuuden tiukentuvat ympäristökriteerit, Kokkonen päättää.

Odotuksia on ladattu myös vihreää siirtymää tukeviin rahoituksiin, jotka vauhdittaisivat puhtaampiin energiaratkaisuihin siirtymistä. Suomen ilmastotavoitteiden toteutumisessa yrityksillä on keskeinen rooli. Telamurska kehittää puhtaampaa murskausteknologiaa ja on mukana kestävämmän yhteiskunnan rakentamisessa.

Telamurska Oy: www.telamurska.fi

LISÄTIETOJA

Mikko Kotiranta

Projektipäällikkö

mikko.kotiranta@prizz.fi

044 710 5451