Vetytalous | 4.6.2021

Meri-Pori erinomainen sijaintipaikka vihreän vedyn ja metaanin tuotannolle

Meri-Poriin suunnitteilla olevat valtavat investoinnit merituulivoimaan, biokonversiolaitokseen ja vanadiinin kierrätyslaitokseen avaavat väylän myös vetytalouteen ja synteettisen metaanin valmistukseen. Tämä käy selvästi ilmi Prizztech Oy:n tuoreesta Power-to-X-soveltuvuusselvityksestä.

Soveltuvuusselvityksessä tutkittiin, miten 20 MW:n uusiutuvaa tuulisähköä synteettiseen metaaniin varastoiva laitos (Power-to-X) soveltuisi Meri-Porin alueelle. Tarkastelussa olivat Tahkoluodon satama- sekä Kaanaankorven teollisuusalueet. Kyseinen laitos tarvitsee raaka-aineikseen sähköä, vettä ja hiilidioksidia, ja se tuottaa biokaasua vastaavaa synteettistä metaania, kaukolämpöä ja happea. Väli- ja/tai lopputuotteena syntyy myös vetyä. Tahkoluodossa ja Kaanaassa on valmista infraa näiden syötteiden ja tuotteiden varastointiin ja kuljettamiseen sekä runsaasti niiden kysyntää lisääviä investointisuunnitelmia,.

Mittavat infra- ja laitosinvestoinnit tarjoavat synergioita

Tahkoluotoon on tehty hiljattain merkittävä metaani-investointi: LNG-terminaali ja sieltä metaaniputki Kaanaankorven teollisuusalueelle. Tahkoluodossa sijaitsee Suomen ensimmäinen merituulipuisto, johon on suunnitteilla valtava laajennus. Lisäksi Tahkoluotoon on suunnitteilla vanadiinin kierrätystehdas, joka tarvitsee yhteyteensä merkittävää hiilidioksidin varastointia ja logistiikkaa. Suora yhteys uusiutuvaan sähköön, metaani-infra ja suunnitteilla oleva hiilidioksidi-infra ovat merkittäviä etuja mahdollisen metaanilaitosinvestoinnin kannalta.

Kaanaankorven teollisuuspuistoon on suunnitteilla biokonversiolaitos, joka tulee tuottamaan mm. metaania ja hiilidioksidia. Porin kaukolämpöverkko ulottuu myös Kaanaankorpeen. Kaanaankorven sijoituspaikan suurimpia etuja onkin synergia suunnitteilla olevan metaanin tuotannon kanssa, hiilidioksidin saatavuus ja ylijäämälämmön hyödynnettävyys kaukolämmön tuotannossa.

Synteettisen metaanin tuotanto ei vielä kannattavaa

Selvityksen johtopäätös oli, että synteettisen metaanin tuotanto ei ole toistaiseksi kannattavaa ilman tukia. Mikäli tuotantotukia asiaan myönnetään, on Meri-Pori ehdottomasti yksi Suomen parhaista paikoista synteettisen metaanin tuotantoon. Mikäli alueella olisi suoraa vedynkäyttöä, kannattavuus paranisi vielä lähtötilanteeseen verrattuna. Myös suora hapen tarve tai käyttäjä parantaisi kannattavuutta, mutta paljon vähäisemmin kuin vedyn käyttö. Satakunnassa esimerkiksi Harjavallan Suurteollisuuspuiston alueella vedyn ja hapen kysyntä on kasvussa.

Soveltuvuusselvitys toteutettiin Prizztech Oy:n EAKR-rahoitteisen ”Uusiutuvan energian investointeja Satakuntaan” -projektin puitteissa ja selvityksen tekninen osuus tilattiin Rejlers Oy:ltä.

Selvitys on ladattavissa Prizztech Oy:n verkkosivuilta.

LISÄTIETOJA

Jarkko Vuorela

Yksikönpäällikkö, Prizztech Oy

jarkko.vuorela@prizz.fi

+35844 710 5331